Fotografens favoritbild från Julmarknad i Köpenhamn 2018-12-04

  1. Carin Rexert
  2. Christina Nivhagen
  3. Claes Rexert
  4. Lars Ehnbom
  5. Lou Falk
  6. Millan Landegard
  7. Per-Olof Svensson
  8. Peter Landegard
  9. Solveig Hovold
  10. Sten Andersson