Fotografens favoritbild från Stockamöllan 2019-06-14

  1. Andreas Nystrom
  2. Christina Nivhagen
  3. Gunnel Lofgren
  4. Jan-Erik Nilsson
  5. Lars Ehnbom
  6. Millan Landegard
  7. Peter Landegard
  8. Rolf Lofgren