© Gunnel Löfgren

Frivillig uppgift under träffen:1 bild med väldigt urblekta färger och 1 bild med några få men väldigt mättade färger.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10