Studiofoto 17 oktober 2017

Uppgiften var att fotografera vin, ost, kex o frukt. 
Indelning i två grupper.
 
Bild 1. 
Millan Landegård, Carin Rexert, Christina Nivhagen, Solveig Hovold, Lars Pålsson och Per-Olof Svensson. Bild 2. Gunnel Löfgren, Rolf Löfgren, Sten Andersson , Peter Landegård, Kjell Dehlin och Christer Öfverbeck. Viss teknisk support Lars Ehnbom.

  1. 1
  2. 2