Rövarekulan 2020

Rövarekulan  2020


Med tanke på den pågående Covid-19 pandemin har det inte varit någon gemensam träff.


Christer Öfverbeck

Andreas Nyström

Rolf Löfgren

Christina Nivhagen

Sten Andersson

Gunnel Löfgren

Solveig Hovold

Kjell Dehlin

Lars Ehnbom

Copyright © all rights reserved

Claes Rexert


Ingrid Nyström

Carin Rexert

Per-Olof Svensson