Rövarekulan 2020

Rövarekulan  2020


Med tanke på den pågående Covid-19 pandemin har det inte varit någon gemensam träff.


Lövestad  2020-10-15
Christer Öfverbeck

Andreas Nyström

Ingrid Nyström

Sten Andersson

Gunnel Löfgren

Solveig Hovold

Carin Rexert

Andreas Nyström

Peter Landegård

Ingrid Nyström

Millan Landegård

Sten Andersson

Christina Nivhagen

Claes Rexert


Rolf Löfgren

Carin Rexert

Kjell Dehlin

Per-Olof Svensson

Lars Ehnbom

Lars Ehnbom

Copyright © all rights reserved