Information

Info om:


program

e-post

styrelse

gdpr

medlemsansökan

länkar


Program 2022


Till 25 januari. Fotografera Stilleben inomhus.


Till 25 februari. Fotografera utomhus Tema "Vinter/Snö".


24 mars Årsmöte.


21 april. Smygehuk.


19 maj. Botaniska trädgården i Lund.


Juni-juli. Tävling.


23 augusti. Lomma.


Program 2021


Till 25 januari. Fotografera stilleben inomhus. 


Till 25 februari. Fotografera  kvälls/nattbild  eller snö/frost.


18 mars. Årsmöte via Skype.


22 april. Fotografera i Alnarpsparken.


24 augusti. Fotografera på Råå.


16 september. Fotografera i Västra hamnen Malmö.


14 oktober. Fotografera på Limhamn.


16 november. Fotografera i Skrylle.


16 december. Fotografera Julmarknad i Malmö.
Styrelse

Ordförande       

Ledamot               

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot


Revisor

Revisor suppleant

Lars Ehnbom

Peter Landegård

Christer Öfverbeck

Christina Nivhagen

Solveig Hovold

Kjell Dehlin


Tore Ardvall

Claes Berne

Information om GDPR

( General Data Protection Regulation

eller Dataskyddsförordningen)


Från och med den 25 maj 2018 gäller ny lag för hantering av personuppgifter.

Syftet med GDPR är att stärka individers rätt till sina persondata. Personuppgifter är allt som

kan användas till att identifiera en person så som foto, adress, personnummer etc..


De personuppgifter som SEB Fotoklubb Syd behandlar om dig är de personuppgifter som du

lämnat i din medlemsanmälan såsom - namn, adress, e-postadress, telefon, personnummer,

kontonummer.


SEB Fotoklubb Syds berättigade intresse av att behandla dessa personuppgifter är nödvändigt

enbart för att hantera anmälan och kallelse till evenemang, debitering av konto för

eventkostnad eller medlemsavgift samt utskick av program.


Vi har vårt medlemsregister internt hos kassören och ordförande med ovanstående uppgifter.

På vår domän fotoklubbensyd.se hos One.com hanteras e-postadresser och hemsidans olika delar som bilder från utflykter, möten m.m..


Vi sparar dina personuppgifter årsvis så länge du är medlem i SEB Fotoklubb Syd, det vill säga tills

du begär utträde ur SEB Fotoklubb Syd.


I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om

vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.


Om du har några frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen

att kontakta oss via e-post: info@fotoklubbensyd.se

Medlemsansökan


Intresserad av foto och  anställd i SEB region syd, eller har slutat med pension? Du är välkommen som medlem i klubben.


Fotointresserad utan bakgrund i SEB, skicka en intresseanmälan

med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig för ytterligare information.


Medlemsansökan skickas till: info@fotoklubbensyd.se