Information

Info om:


program

e-post

styrelse

medlemsansökan

länkarProgram 2020


11 januari.   Vinterfotografering i Bokskogen.


20 februari. Årsmöte.


Besöka fotograf MacLindhe.


21 april. Fotografera i Malmö med uppgift.


Bilder från Rövarekulan senast den 25 maj.  Ordförande       

Ledamot               

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot


Revisor

Revisor suppleant

Styrelse

Lars Ehnbom

Peter Landegård

Christer Öfverbeck

Christina Nivhagen

Solveig Hovold

Kjell Dehlin


Tore Ardvall

Claes Berne

Medlemsansökan


Intresserad av foto och  anställd i SEB region syd, eller har slutat med pension? Du är välkommen som medlem i klubben.


Fotointresserad utan bakgrund i SEB, skicka en intresseanmälan

med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig för ytterligare information.


Medlemsansökan skickas till: info@fotoklubbensyd.se